A-L & T Helander AB

Dalarnas län

Information

A-L & T Helander AB är ett av många företag som finns i Borlänge. Det är nämligen den kommunen som A-L & T Helander AB finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

A-L & T Helander AB som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 2003-08-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till BORGANÄSVÄGEN 31 A, 784 33, Borlänge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på A-L & T Helander AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0243-250029.

Borlänge arbetar för att företag som A-L & T Helander AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för A-L & T Helander AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Dalarnas län.

Bolaget skall vårda människor och idka travsport, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för A-L & T Helander AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till A-L & T Helander AB och det är följande personer, Svenvall, Göran som är född 1950 och har titeln Likvidator, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Nilsson, Hans Joakim som är född 1974 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för A-L & T Helander AB är 556647-3244.