Aktiebolaget Dalatrafik

Dalarnas län

Information

Aktiebolaget Dalatrafik är ett av många verksamheter som finns i Borlänge. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Dalatrafik finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Aktiebolaget Dalatrafik är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Dalatrafik som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 1980-09-10. Men sedan 1985-01-01 så har Aktiebolaget Dalatrafik varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Bangårdsg. 11, 781 71, Borlänge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Dalatrafik så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0243-62500.

Borlänge arbetar för att verksamheter som Aktiebolaget Dalatrafik ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Dalatrafik. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Dalarnas län.

Bolaget har enligt lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik (SFS 1997:734) att inom Dalarnas län samt angränsande områden - genom avtal med andra trafikföretag eller i egen regi - bedriva kollektivtrafik samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Dalatrafik är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andreasson Bäck, Agneta Christina -Annerstedt, Claes Gunnar -Bjurström, Kjell Erik Sören -Daniels, Nils Bertil -Eriksson, Klas Håkan -Israelsson, Kjell Håkan -Kronnäs, Inga-Britt Maria -Norelius, Karin Lajla Marianne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Dalatrafik och det är följande personer, Annerstedt, Claes Gunnar som är född 1950 och har titeln Extern VD, Kronnäs, Inga-Britt Maria som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andreasson Bäck, Agneta Christina som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Bjurström, Kjell Erik Sören som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Daniels, Nils Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Klas Håkan som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot.Israelsson, Kjell Håkan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Norelius, Karin Lajla Marianne som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Leif Åke Mauritz som är född 1943 och har titeln Suppleant.Berglund, Gunilla Birgitta som är född 1961 och har titeln Suppleant.Bogghed, Arne Algot som är född 1938 och har titeln Suppleant.Frost, Karl Gösta som är född 1946 och har titeln Suppleant.Gustafsson, Nils Kjell som är född 1948 och har titeln Suppleant.Henriksson, Per Niklas som är född 1963 och har titeln Suppleant.Lindgren, Kjell Gillis som är född 1948 och har titeln Suppleant.Angbjär, Nils Erik som är född 1948 och har titeln Revisor.Sjöström, Torbjörn som är född 1959 och har titeln Revisorssuppleant.Eriksson, Lars Erik som är född 1937 och har titeln Lekmannarevisor.Sundin, Erik Sören som är född 1940 och har titeln Lekmannarevisor.Drugge, Gun Ingrid Olivia som är född 1949 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Ivarsson, Lars Ivar Vilhelm som är född 1946 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.KPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Aktiebolaget Dalatrafik är 556206-2470.