HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika

Dalarnas län

Information

HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika hittar ni ett Dalarnas län som inte är som andra län. I Dalarnas län hittar ni Borlänge som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika finns. I Borlänge så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Dalarnas län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika så kan ni göra det genom att skicka er post till Eriksg. 14, 771 31, Ludvika men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0240-13790.

Borlänge arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Dalarnas län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika har idag 783800-1589 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bråmå, Lars Gunnar -Johansson, Leif Åke -Karlsson, Sigurd Emanuel -Nyström, Inger Marita är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- ich fritdsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Venus i Ludvika så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bråmå, Lars Gunnar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Ingrid Kristina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Leif Åke som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sigurd Emanuel som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Inger Marita som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Svendsen, Lydia Anna Margareta som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamotHellström, Karina Elisabeth som är född 1957 och har titeln Suppleant, .