Bostadsrättsföreningen Domalder

Dalarnas län

Information

Bostadsrättsföreningen Domalder är ett av många bolag som finns i Borlänge. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Domalder finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Domalder som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 1946-01-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Domalder så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0243-13709.

Borlänge arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Domalder ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Domalder. Det finns flera bolag i Dalarnas län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Domalder är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Domalder och det är följande personer, Boberg, Stig Jonas som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Anders Olov som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Alf Christer som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Rangli, Maj Yvonne Ann-Kristin som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Ingela Elsa Iréne som är född 1969 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Domalder är 782600-0742.