HSB Bostadsrättsförening Alrik i Borlänge

Dalarnas län

Information

I Borlänge finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Alrik i Borlänge. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Alrik i Borlänge i Dalarnas län. Borlänge är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1965-07-16 så har HSB Bostadsrättsförening Alrik i Borlänge varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Alrik i Borlänge och det finns fler bolag som är det i Borlänge.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Alrik i Borlänge så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Alrik i Borlänge så kan ni göra det på 0243-257100.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Lindblad, Maud Margareta som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Östman, Sune Håkan som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Ann-Marie Viola som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Bengt Edvard som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Nygårds, Arthur som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Kerstin Anita som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotSandström, Leif Stefan som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Sten, Karin Barbro som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Bengt Anders som är född 1933 och har titeln SuppleantJakobsson, Christer Per-Erik som är född 1970 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Ann-Marie Viola -Lindblad, Maud Margareta -Olsson, Kerstin Anita -Östman, Sune Håkan .

HSB Bostadsrättsförening Alrik i Borlänge har 782600-0015 som sitt organisationsnummer.