Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening

Dalarnas län

Information

Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening hittar ni ett Dalarnas län som inte är som andra län. I Dalarnas län hittar ni Borlänge som är den kommunen där Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening finns. I Borlänge så finns det många olika Ekonomisk förening och i Dalarnas län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har F-skatt vilket Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening har haft sedan 2006-01-19. Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening har funnits sedan och 2006-01-19 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Forskarg. 3, 781 70, Borlänge men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0243-73417.

Borlänge arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Dalarnas län för att locka till sig fler företag.

Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening har idag 769613-6329 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Strömer, Ann-Charlotte Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening

Föreningens ändamål skall vara att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom aktiviteter som ökar möjligheterna att rekrytera personer, som enligt medlems mening utgör nyckelkompetens. Målet är att säkerställa nyrekrytering av nyckelkompetenser genom åtgärder som underlättar för den rekryterades familj att etablera sig i Dalarna. Föreningen skall i första hand erbjuda stöd till medflyttande till rekryterade nyckelkompetenser i sökandet efter arbete eller meningsfull kompetensutveckling inom Dalarna och eller stöd i frågor som gäller boende, skolor för barnen, barnomsorg m.m. Föreningen skall även stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte i personalfrågor i allmänhet och i rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor i synnerhet mellan arbetsgivare i Dalarna, som är medlemmar i föreningen eller arbetsgivare som har samarbetsavtal med denna. Medlemmarna skall dessutom, genom Rekryteringslotsen eller på annat sätt, hålla varandra informerade om rekryteringsbehov, tillfälliga behov av kompetensförstärkning samt möjligheter att tillhandahålla praktikplatser för medflyttande. Föreningen skall bedriva sin verksamhet på uppdrag av föreningens medlemmar samt arbetsgivare som har samarbetsavtal med föreningen. Föreningen skall samverka med länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingar samt verka för ett nära samarbete med övriga samhällsorgan när det gäller rekryteringsfrämjande åtgärder. Föreningen skall bedriva med det ovan sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

I Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Strömer, Ann-Charlotte som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Bigenius, Leif Magnus som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferner, Eva Carina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Anna Maria Sara som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Ellen Anna Sofia som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnlund Göransson, Ida Monica M som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotSundström, Susanne Elisabet som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilstrand, Inger Johanna som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Gunnel Elisabet som är född 1950 och har titeln SuppleantMartinsson, Eva Maria som är född 1968 och har titeln Suppleant.